Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania nadzorcze Prezesa UTK dotyczące bezpieczeństwa przewozu i komfortu podróżowania - nieprawidłowości w realizacji przejazdów pociągiem PKP Intercity S.A. „Ustronie” relacji Kołobrzeg – Kraków Płaszów

09.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) kontynuuje działania nadzorcze dotyczące realizacji przewozów kolejowych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Dokonano m.in. szczegółowej kontroli pociągu spółki PKP Intercity „Ustronie” relacji Kołobrzeg – Kraków Płaszów.

W wyniku podjętych działań, Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości polegające na wyprawianiu przez przewoźnika niesprawnych pojazdów kolejowych - wagonów pasażerskich, w tym z uszkodzonymi drzwiami czołowymi i wejściowymi, niesprawną instalacją grzewczą i wodno-kanalizacyjną oraz nieczynnymi pomieszczeniami toalet, niesprawnymi urządzeniami nagłaśniającymi i brakiem gaśnic posiadających potwierdzoną sprawność.

Naruszone przez przewoźnika kolejowego następujące przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • przepis wewnętrzny przewoźnika - instrukcja dla rewidenta i starszego rewidenta taboru kolejowego Bw28 (Mw-28).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK decyzjami administracyjnymi wyłączył z eksploatacji lub ograniczył eksploatację pojazdów kolejowych niespełniających norm bezpieczeństwa i komfortu podróżowania,
 • Prezes UTK nakazał przewoźnikowi usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał przeprowadzenie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych pociągach przewoźnika i w przypadku ich występowania natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK nakazał podjęcie systemowych działań mających na celu stworzenie rozwiązań systemowych zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości w przyszłości.

Cel działań:

 • zapewnienie komfortu podróżowania pasażerów transportem kolejowym,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług pasażerskich przewozów kolejowych,
 • poprawa konkurencyjności przewozów kolejowych względem pozostałych gałęzi transportu.
do góry