Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK interweniuje w sprawie niezabezpieczonych miejsc w ekranach akustycznych

31.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził nieprawidłowości polegające na  występowaniu niezabezpieczonych miejsc w ciągach ekranów akustycznych otaczających linie kolejowe, w których drzwi ewakuacyjne zostały uszkodzone, wyrwane z zawiasów, otworzone lub usunięte. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Prezesa UTK, miejsca takie wstępują m.in. w okolicach przystanku Legionowo w kilometrze 27.600, 28.100, 28.700 oraz 29.500, gdzie okoliczni mieszkańcy przechodzą przez tory w miejscach niedozwolonych.

Jak poinformowali Prezesa UTK przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe poszczególne Zakłady prowadzą przedsięwzięcia korygujące i zapobiegawcze. Mają one na celu m.in. niezwłoczną identyfikację takich miejsc w ciągach ekranów akustycznych oraz ich zabezpieczenie do czasu wyeliminowania nieprawidłowości. Zarządca infrastruktury współpracuje również ze Strażą Ochrony Kolei. Działania te mają charakter ciągły, jednak wyeliminowanie nieprawidłowości jest trudne z uwagi na przyzwyczajenia i notoryczne nieprzestrzeganie przepisów przez osoby przechodzące przez tory.

W przypadku stwierdzenia przypadków otwartych drzwi ewakuacyjnych, ich braku lub uszkodzenia, podejmowane są natychmiastowe działania w celu zabezpieczenia tych miejsc do czasu wyeliminowania nieprawidłowości, m.in. poprzez ustawienie tablic z napisem „Teren Kolejowy. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony". Ponadto, pracownicy dokonujący obchodów torów zostali poinstruowani o konieczności zwracania szczególnej uwagi na ewentualne uszkodzenia w ekranach akustycznych.

Ze względu na dużą skalę zniszczeń, na terenie Zakładu w Warszawie wszczęto procedurę zmierzającą do usunięcia nieprawidłowości. W jej wyniku zostanie wyłoniony Wykonawca, który wymieni lub naprawi drzwi w ekranach akustycznych w stwierdzonych lokalizacjach. Inne Zakłady, na terenie których wykryto uszkodzenia drzwi ewakuacyjnych, podjęły natychmiastowe działania zmierzające do zakupu niezbędnych materiałów w celu wykonania koniecznych napraw.

do góry