Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK zobowiązał zarządcę PKP PLK do wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na stacji Gdańsk Wrzeszcz na linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński

24.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją administracyjną nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK), wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński w obrębie stacji kolejowej Gdańsk Wrzeszcz w rejonie nastawni bramowej, tor nr 1 i 2.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało na:

  • niezapewnieniu bezpieczeństwa prowadzenia ruchu, w związku ze stanem technicznym nastawni bramowej tj. skrajnie złego stanu technicznego budowli (w opinii rzeczoznawcy budowlanego istnieje ryzyko zawalenia budowli, co może spowodować katastrofę budowlaną oraz stworzyć poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego).

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych,
  • decyzja Prezesa UTK wprowadzająca ograniczenia podlegała natychmiastowej wykonalności,
  • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:                                                                     

  • Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.
do góry