Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał usunięcie nieprawidłowości związanych z nieprawidłowym procesem utrzymania przez PKP PLK torów, rozjazdów oraz sieci trakcyjnej na linii kolejowej 395 Zieleniec – Kiekrz

20.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów w zakresie stanu technicznego oraz procesu utrzymania torów, rozjazdów oraz sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 395 Zieliniec - Kiekrz.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na braku bieżącej wymiany wyeksploatowanych lub uszkodzonych elementów infrastruktury, zakwalifikowanych do natychmiastowej wymiany, w tym:

 • rozjazdów (podrozjazdnic drewnianych oraz części stalowych),
 • podkładów drewnianych,
 • betonowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej (słupów trakcyjnych),
 • głowic fundamentowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,
 • odciągów konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,
 • metalowych konstrukcji wsporczych kolejowej sieci trakcyjnej.

Zarządca infrastruktury kolejowej naruszył następujące przepisy prawa:

 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy:
 • warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1,
 • instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów Id-4,
 • instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej Iet-2.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • poprawę stanu technicznego infrastruktury oraz podnoszenie poziomu jakości usług na rynku transportu kolejowego.
do góry