Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wpłynął wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłaty podstawowej oraz opłat dodatkowych za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2015/2016

19.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje, że 12 marca 2015 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przedłożyły do zatwierdzenia projekty stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury i za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów oraz opłat dodatkowych na rozkład jazdy pociągów 2015/2016.

Jednocześnie Urząd informuje, że zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 z późn. zm.) organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Prezes UTK zwraca się do zainteresowanych stron o przesyłanie w terminie do 27 marca 2015 r., na adres Urzędu Transportu Kolejowego, uwag i opinii do przedłożonych przez PKP PLK S.A. projektów stawek jednostkowych.

Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A.  wraz z projektami stawek jednostkowych dostępne są do pobrania poniżej.

 

Pliki do pobrania:

1.Wniosek PLK z 12.03.2015 r.

2.Pismo MIR w sprawie braku dotacji

3.Zasady kalkulacji stawek

do góry