Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Urząd Transportu Kolejowego zajął pierwsze miejsce w konkursie „Strona Internetowa Bez Barier”.

17.03.2015

Urząd Transportu Kolejowego zwyciężył w VI edycji konkursu „Strona Internetowa Bez Barier”. Nagrodę, która została przyznana za serwis internetowy www.pasazer.info.pl odebrał Prezes UTK Krzysztof Dyl.

- Jest to dla nas duże wyróżnienie, ale także zobowiązanie do dalszego rozwijania dostępności stron internetowych urzędu – powiedział Prezes UTK podczas odbywającej się w Sejmie konferencji „Cyfrowo Wykluczeni”.

Do konkursu zgłoszono ok. 150 serwisów internetowych. Jego celem było wyłonienie i nagrodzenie tych najlepiej dostosowanych do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych, narażonych na wykluczenie cyfrowe. W konkursie brały udział zarówno podmioty publiczne oraz niepubliczne, które najlepiej dostosowały swoje serwisy do standardu WCAG 2.0, czyli wytycznych dotyczących ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie. Według najnowszych badań Fundacji Widzialni 12,8% stron www instytucji publicznych spełnia minimalne wymagania dostępności dla osób o specjalnych potrzebach. To znacząca poprawa, w stosunku do 1,7% stron www w roku 2013.

Podczas konferencji zaprezentowano Raport Dostępności 2015, który jest drugą edycją badania stanu dostępności serwisów internetowych administracji publicznej w Polsce. W badaniu udział wzięli eksperci Fundacji Widzialni oraz użytkownicy z niepełnosprawnościami z różnych grup narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Jednocześnie tytuł „Strona Internetowa Bez Barier” w kategorii „strona niepubliczna do 100 podstron” otrzymała spółka Szybka Kolej Miejska w Warszawie, jako pierwszy przewoźnik kolejowy w Polsce.

Konferencja, która była zwieńczeniem konkursu, została zorganizowana przez Fundację Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych pod patronatem honorowym Marszałka Sejmu RP oraz patronatem: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych.

 

 

do góry