Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie usunięcia przez przewoźnika Orion Kolej, nieprawidłowości dotyczących pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego

16.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego stwierdził naruszenie przez przewoźnika kolejowego Krzysztof Warchoł F.H.U. „ORION Kolej”, przepisów dotyczących obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego tj. warunków, jakie powinni spełniać maszyniści oraz osoby zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na:

  • zatrudnianiu pracowników na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego bez potwierdzenia spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych wydanych przez podmiot uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych.

Naruszone przez zarządcę przepisy prawa:

  • ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Wyniki działań:

  • Prezesa UTK nakazał natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości, tj. z dniem doręczenia decyzji administracyjnej,
  • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z zatrudnianiem pracowników mogących nie spełniać wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry