Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w przygotowaniu i realizacji przewozów przez spółkę Przewozy Regionalne

13.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w ramach czynności nadzorczych związanych z nadzorem nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego, przeprowadził kontrolę przedsiębiorcy Przewozy Regionalne sp. z o.o. - Oddział Podkarpacki w Rzeszowie. W jej wyniku stwierdzono naruszenie przez przewoźnika przepisów z zakresu kolejnictwa.

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na:

 • wystawieniu świadectwa sprawności technicznej dla elektrycznego zespołu trakcyjnego bez spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do jego wydania,
 • dopuszczeniu do pełnienia funkcji kierownika pociągu osoby nieposiadającej autoryzacji na dany typ pojazdu kolejowego,
 • braku uwierzytelnienia dokumentu poświadczającego znajomość odcinków linii kolejowych przez osobę pełniącą funkcję kierownika pociągu,
 • braku wskazania w karcie próby hamulca osoby wystawiającej kartę,
 • eksploatacji pojazdu kolejowego nieoznaczonego europejskim numerem pojazdu EVN,
 • braku prawidłowego oznakowania pociągu, tj. braku informacji o rodzaju pociągu, numeru pociągu w świetlikach na ścianie czołowej pojazdu prowadzącego i ostatniego oraz na zewnętrznych elektronicznych tablicach kierunkowych.

Naruszone przez przewoźnika przepisy prawa, w tym m.in.:

 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych,
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych,
 • rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym,
 • dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym przewoźnika kolejowego Przewozy Regionalne sp. z o.o.,
 • Instrukcja Pa-4 przygotowania i doskonalenia zawodowego oraz przeprowadzania egzaminów dla pracowników zatrudnionych w „Przewozy Regionalne” sp. z o. o. na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzących pojazdy kolejowe.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał przewoźnikowi natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał przeprowadzenie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w działalności przewoźnika oraz w przypadku ich potwierdzenia –natychmiastowe usunięcie naruszeń przepisów z zakresu kolejnictwa,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie  odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością przewoźnika kolejowego.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości procesu  przygotowania i realizacji przewozów przez przewoźników kolejowych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz bezpieczeństwa pasażerów,
 • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych.
do góry