Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów w zakresie utrzymania przez PKP PLK urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii nr 148 Pszczyna - Rybnik na stacji Suszec i posterunku odgałęźnym Suszec Rudziczka

11.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK), przepisów w zakresie stanu technicznego i utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii 148 Pszczyna – Rybnik na stacji Suszec i posterunku odgałęźnym Suszec Rudziczka.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało m.in. na:

 • przekroczeniu terminów zabiegów obsługi technicznej przekaźników zaciskowych typu JRV, JRK i RK,
 • niewykonaniu zaplanowanych konserwacji elektromagnesów SHP,
 • niepodejmowaniu działań naprawczych w celu usunięcia nieprawidłowości w urządzeniach sterownia ruchem kolejowym,
 • nieczytelnej (zniszczonej) dokumentacji technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym w pomieszczeniu przekaźnikowni,
 • wadliwym działaniu liczników sygnałów zastępczych użytych dla wyprawienia pociągów, co powodowało podwójne lub potrójne zliczenie użycia sygnałów.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy:

- instrukcja obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-10 (E-18),
- instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym Ie-5 (E-11),
- instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-12 (E-24).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działania:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry