Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara pieniężna nałożona przez Prezesa UTK na uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych Kronopol sp. z o.o.

09.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, stwierdził naruszenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych Kronopol sp. z o.o. przepisów dotyczących obowiązków podczas realizacji procesu przewozowego oraz nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną.

Naruszenie przepisów polegało na:

  • napełnieniu i wykorzystaniu do transportu towarów niebezpiecznych - środków transportu (cystern) nieodpowiednich i niedostosowanych to takich przewozów.

Naruszone przez przewoźnika kolejowego przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK, decyzją administracyjną, nałożył na uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych karę pieniężną w wysokości 12 tysięcy złotych,
  • stosownie do art. 107 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu koleją towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 10 000 zł za każde naruszenie przepisu.

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym podczas realizacji procesu przewozu towarów niebezpiecznych.
do góry