Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy intermodalne – IV kwartał 2014 roku

09.03.2015

W IV kwartale 2014 roku przewoźnicy przetransportowali 178,6 tysiąca sztuk jednostek, co stanowiło blisko 279,3 tysiąca TEU. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba spadła o 0,21% (wg TEU o 3,82%).

Przejdź do szczegółowych danych kwartalnych.

Łączna masa w przewozach intermodalnych w czterech kwartałach 2014 roku wyniosła ponad 9,610 mln ton, a wykonana praca przewozowa blisko 3,402 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 4,20% (wg masy) i 6,79%
(wg wykonanej pracy).

W IV kwartale 2014 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 12 licencjonowanych przewoźników, w tym: PKP Cargo S.A., PKP LHS Sp. z o.o., DB Schenker Rail Polska S.A., Lotos Kolej Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., CTL Rail Sp. z o.o., Rail Polska Sp. z o.o., Polzug Intermodal Polska Sp. z o.o., Ecco Rail Sp. z o.o., Freightliner PL Sp. z o.o., Eurotrans Sp. z o.o. oraz Karpiel Sp. z o.o. 

Najnowsze dane kwartalne dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych dostępne cyklicznie na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce: Analizy i monitoring rynku - Statystyka kwartalna - Przewozy towarowe - Przewozy intermodalne w 2014 roku.

do góry