Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania nadzorcze Prezesa UTK dotyczące bezpieczeństwa przewozu i komfortu podróżowania – nieprawidłowości w zakresie realizacji przejazdów pociągiem „Mazury” relacji Olsztyn Główny – Kraków Płaszów przewoźnika PKP Intercity S.A.

05.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) kontynuuje działania kontrolne w zakresie realizacji przez przewoźników procesu przewozowego, w szczególności odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, w tym frekwencji i dostępnej liczby miejsc w wagonach. W związku z dużą liczbą skarg skierowanych do Prezesa UTK w zakresie nieprawidłowości związanych z komfortem i bezpieczeństwem przejazdu, kontroli poddano pociągi „Mazury” relacji Olsztyn Główny – Kraków Płaszów, uruchamianych przez przewoźnika PKP Intercity S.A.

W wyniku podjętych działań, Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów przez PKP Intercity, polegające m.in. na: 

 • niespełnieniu przez przewoźnika kolejowego wymagań w zakresie uruchomienia pociągu z wystarczającą liczbą miejsc siedzących, co powodowało duże zatłoczenie pociągu i zagrożenie bezpieczeństwa pasażerów,
 • nieprawidłowościach w dokumentach posiadanych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Naruszone przez przewoźnika kolejowego następujące przepisy prawa:

 • art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • art. 14. pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe,
 • przepisy wewnętrzne przewoźnika - instrukcja dla zespołu drużyn konduktorskich w zakresie obsługi pociągów pasażerskich uruchamianych przez „PKP Intercity” S.A. (Br-21).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał przewoźnikowi usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał przeprowadzenie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych pociągach przewoźnika i w przypadku ich występowania natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK nakazał podjęcie działań mających na celu stworzenie rozwiązań systemowych zapobiegających powstawaniu podobnych zdarzeń w przyszłości.

Cel działań:

 • zapewnienie komfortu podróżowania pasażerów transportem kolejowym,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług pasażerskich przewozów kolejowych,
 • poprawa konkurencyjności przewozów kolejowych względem pozostałych gałęzi transportu.
do góry