Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez PKP PLK przepisów z zakresu bezpieczeństwa w obrębie stacji Kętrzyn na linii kolejowej nr 38 Białystok - Głomno oraz 259 Kętrzyn - Węgorzewo

04.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie (PKP PLK). Naruszenie przepisów miało miejsce w obrębie stacji Kętrzyn na linii kolejowej nr 38 Białystok - Głomno oraz 259 Kętrzyn – Węgorzewo.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało na:

 • niewykonywaniu niezbędnych wymian zużytych podkładów,
 • nieuzupełnianiu podsypki tłuczniowej w rozjazdach,
 • niewykonywaniu niezbędnych wymian części rozjazdowych i podrozjazdnic,
 • występowaniu przekroczonych parametrów szerokości w torach,
 • zamontowaniu niezgodnych z przepisami elementów infrastruktury np. tzw. „ściągaczy”,
 • niezapewnieniu zgodności procesu utrzymania pojazdów zarządcy z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania, tj. niewykonywaniu niezbędnych czynności utrzymania przyczep wózka motorowego typu PWM-15 oraz PWM-10.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy, (Id-1) warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy, (Itw-4) instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe  usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK decyzją administracyjną wyłączył z eksploatacji pojazdy kolejowe,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działania:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry