Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości zarządcy PKP PLK w procesie utrzymania urządzeń detekcji stanów awaryjnych w taborze kolejowym (DSAT) na linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny

03.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, dotyczących utrzymania urządzeń detekcji stanów awaryjnych w taborze kolejowym (DSAT) na linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

 • braku wykazu pracowników upoważnionych do prowadzenia przeglądów okresowych i sezonowych urządzeń DSAT oraz pracowników upoważnionych do samodzielnego usuwania usterek i prowadzenia czynności konserwacyjnych w ramach przeglądu bieżącego urządzeń DSAT,
 • przekroczeniu rocznego cyklu realizowania badań diagnostycznych urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego,
 • przekroczeniu rocznego cyklu realizowania kontroli technicznej obiektu budowlanego urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego,
 • przekroczeniu cyklu realizowania przeglądów okresowych urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego,
 • występowaniu długotrwałych usterek komunikacji pomiędzy urządzeniami bazowymi, a terminalem obsługi urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego,
 • braku osygnalizowania w zakresie urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego, zarówno dla pociągów jadących w kierunku parzystym jak i nieparzystym.

Naruszone przez zarządcę przepisy prawa:

 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy:
  • wytyczne techniczno-eksploatacyjne urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru Ie-3,
  • instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-7 (E-14),
  • instrukcja sygnalizacji Ie-1.

W wyniku przeprowadzonych działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań Prezesa UTK:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • eliminowanie zagrożeń, które mogą powodować wystąpienie negatywnych zdarzeń w infrastrukturze kolejowej,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry