Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP PLK S.A. przepisów w zakresie nadzoru nad stanem technicznym infrastruktury i procesem jej utrzymania na stacji Wrocław Główny

19.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów w zakresie nadzoru nad stanem infrastruktury i procesem jej utrzymania na stacji Wrocław Główny.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało m.in. na:

  • braku systematycznego usuwania usterek w torach stacji Wrocław Główny, zakwalifikowanych przez zespół diagnostyczny zarządcy do niezwłocznego usunięcia,
  • eksploatowaniu w torach stacji Wrocław Główny podkładów drewnianych o stopniu degradacji 0,9 i większym,
  • niewłaściwym utrzymaniu napędów zwrotnicowych,
  • niewłaściwym utrzymaniu szaf kablowych.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
  • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy możliwości występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe ich usunięcie,
  • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania  infrastruktury kolejowej,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry