Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie utrzymania infrastruktury, w tym napędów zwrotnicowych na stacjach Biernatowo i Wieleń Północny na linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn

18.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego, dotyczących utrzymania infrastruktury kolejowej oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na stacjach Biernatowo i Wieleń Północny zlokalizowanych na linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn.

Naruszenie przepisów przez zarządcę PKP PLK polegało m.in. na:

 • niewykonywaniu pomiarów sił rozprucia w napędach zwrotnicowych typu EEA-5 w ustalonych przez producenta terminach,
 • występowaniu śladów korozji pokryw i uszkodzeń uszczelek obejmujących pokrywy elektrycznych napędów zwrotnicowych typu EEA-5,
 • nieusuwaniu nadmiaru zużytych smarów na suwakach kontrolnych i nastawczych w elektrycznych napędach zwrotnicowych typu EEA-5,
 • niewłaściwym mocowaniu pasów napędów mechanicznych,
 • zanieczyszczeniu sprężyn napędów, kanałów pędniowych i pozostałych elementów ruchomych napędów mechanicznych,
 • dopuszczeniu do korodowania pokryw mechanicznych napędów zwrotnicowych i kanałów pędniowych,
 • braku bieżącej wymiany w torach stacyjnych podkładów oraz w rozjazdach podrozjazdnic drewnianych, zakwalifikowanych do wymiany i odpisanych w dokumentacji diagnostycznej,
 • nieusuwaniu znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie linii drzew i krzewów.

Zarządca infrastruktury kolejowej naruszył przepisy prawa:

 • ustawę o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.
 • przepisy wewnętrzne:

- instrukcji konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-12,
- instrukcji diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym ie-7,
- instrukcji o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-11,
- instrukcji o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów Id-4,
- instrukcji o dozorowaniu linii kolejowych Id-7.

W wyniku przeprowadzonych działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działania:         

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług w transporcie kolejowym.
do góry