Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie w sprawie zasad składania wniosków o licencje maszynisty

17.02.2015

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez podmioty sektora kolejowego w zakresie usprawnienia procesu wydawania licencji maszynisty, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2007/59/WE, w dniu 9 lutego 2015 r. w Urzędzie Transportu Kolejowego zorganizowano spotkanie informacyjne z przedstawicielami podmiotów składających wnioski o wydanie licencji maszynisty w imieniu wnioskodawców (kandydatów na maszynistów i maszynistów). W spotkaniu udział wzięło blisko 50 przedstawicieli:

  • przewoźników kolejowych,
  • zarządców infrastruktury kolejowej,
  • ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów.

Celem spotkania było zaprezentowanie zasad wydawania licencji maszynisty oraz wskazanie wymagań dotyczących przygotowania wniosku i załączników przedkładanych przez osoby zainteresowane uzyskaniem licencji maszynisty.

Podczas spotkania przedstawiono prezentację oraz omówiono zasady wypełniania wniosku (w tym najczęściej powtarzające się błędy), a także wyjaśniono zakres wymagań związanych ze składanymi załącznikami, z uwzględnieniem wymagań dotyczących zdjęcia oraz prawidłowo wypełnionych oświadczeń o niekaralności oraz o przetwarzaniu danych osobowych. Ponadto w szczegółach omówione zostały wymagania dotyczące: orzeczenia lekarskiego/ zaświadczenia lekarskiego, świadectwa zdania egzaminu maszynisty, dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu kolejowego (prawo kierowania pojazdem kolejowym).

W Urzędzie Transportu Kolejowego nadal odnotowuje się znaczną liczbę błędnie składanych wniosków w sprawie uzyskania licencji maszynisty (ponad 60% błędnych wniosków w ciągu miesiąca). Błędne wypełnione wnioski powodują konieczność wystawiania szczegółowych wezwań, a tym samym spowalniają proces wydawania licencji maszynisty. Dlatego tak ważna jest współpraca z przewoźnikami kolejowymi, zarządcami infrastruktury kolejowej oraz  ośrodkami szkolenia i egzaminowania, działającymi w imieniu kandydatów na maszynistów. Szczegółowa weryfikacja wniosków przez te podmioty przed ich przekazaniem do Prezesa UTK, w oparciu o przedstawione podczas spotkania wytyczne, powinna się przyczynić do istotnego zmniejszenia liczby błędów, a tym samym do zwiększenia efektywności realizacji procesu po stronie Prezesa UTK.

Prezentacja przedstawiona podczas spotkania: LINK

do góry