Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez PKP PLK przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 138 Oświęcim–Katowice

13.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów  bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 138 Oświęcim-Katowice.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało m.in. na:

 • eksploatowaniu toru kolejowego z przekroczoną wichrowatością, przechyłką i nierównościami pionowymi,
 • eksploatowaniu toru kolejowego w bardzo złym stanie podsypki,
 • nieprawidłowym sposobie zabezpieczenia pęknięcia szyny bez podparcia w miejscu jej pęknięcia i braku kompletu śrub łubkowych w eksploatowanym torze,
 • nieprawidłowej naprawie szyn wstawkami krótszymi niż 6 metrów,
 • braku właściwego odwodnienia.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy - „Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1)”,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy - „Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego” Id-3 (D-4)”.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 30 grudnia 2015 roku,
 • Prezes UTK nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Cel działania:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług w transporcie kolejowym.
do góry