Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wprowadzenie danych do aplikacji Rejestr Praw Kierowania

13.02.2015

Urząd Transportu Kolejowego informuje, że dane dotyczące pracowników prowadzących pojazdy kolejowe, zgodne ze stanem na dzień 31 grudnia 2014 r., należy przekazać do UTK w terminie do dnia 31 marca 2015 r. Dane obejmować powinny swoim zakresem cały rok 2014 i powinny być bezpośrednio wprowadzone do aplikacji Rejestr Praw Kierowania Pojazdem Kolejowym.

Informacje na temat aplikacji Rejestr Praw Kierowania Pojazdem Kolejowym, w tym:

  • wzór wniosku o nadanie uprawnień do korzystania z aplikacji,
  • Poradnik użytkownika aplikacji Rejestr Praw Kierowania,

udostępnione są w witrynie internetowej UTK, w zakładce  Bezpieczeństwo Systemu Kolejowego / Kompetencje Personelu Kolejowego / Rejestr Praw Kierowania Pojazdem Kolejowym, lub pod bezpośrednim linkiem Rejestr.

Jednocześnie Urząd Transportu Kolejowego informuje, że w chwili obecnej trwają prace związane z modyfikacją aplikacji co oznacza, że wkrótce zmianie ulegnie również tryb oraz sposób gromadzenia danych za rok 2015. Podmiotom rynku kolejowego udostępnione zostaną narzędzia umożliwiające wykorzystanie prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego rejestru w zakresie realizowanych działań. 

do góry