Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie przez PKP PLK przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w czasie prowadzonych prac inwestycyjnych na linii nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka

10.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w wyniku dokonanych czynności kontrolnych, stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w czasie prowadzonych prac inwestycyjnych na infrastrukturze kolejowej linii nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka, odcinek Bochnia – Biadoliny.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało m.in. na:

 • występowaniu licznych usterek urządzeń sterowania ruchem kolejowym, spowodowanych niewłaściwie prowadzonymi pracami budowlanymi np. uszkodzeniami przez podwykonawców infrastruktury kablowej,
 • długim czasem potrzebnym na zlokalizowanie powstałych usterek oraz długim czasem ich usuwania, co bezpośrednio wpływało na bezpieczeństwo i punktualność prowadzenia ruchu kolejowego,
 • niespełnianiu warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego w czasie prowadzonych prac inwestycyjnych, tj. stosowaniu w czasie prowadzonych prac, awaryjnych procedur sterowania ruchem kolejowym zamiast zasad ustalonych przez „Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót”,
 • przebywaniu na terenie infrastruktury PKP PLK, pracowników podwykonawców nieposiadających upoważnień uprawniających do wykonywania czynności na obszarze infrastruktury kolejowej,
 • braku zapoznania pracowników przez podwykonawców z „Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie”.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy - System Zarządzania Bezpieczeństwem,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy – Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1(D-1).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę infrastruktury odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością.

Cel działania:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników podczas prowadzonych prac modernizacyjnych infrastruktury,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry