Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztat dla wykonawców inwestycji kolejowych

09.02.2015

Kierując się potrzebą zapewnienia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wsparcia dla wykonawców inwestycji kolejowych w podsystemach Infrastruktura, Energia oraz Sterowanie – urządzenia przytorowe oraz mając na uwadze fakt, że znaczna część projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury kolejowej w Polsce jest współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje wykonawców modernizacji linii kolejowych o drugiej edycji warsztatu z zakresu zasad oddawania do eksploatacji inwestycji kolejowych.

Zakres przedmiotowy warsztatu obejmuje te same informacje, które były przedmiotem pierwszego warsztatu dla wykonawców inwestycji kolejowych, który odbył się w dniu 12 grudnia 2014 r. Druga edycja warsztatu organizowana jest z powodu dużego zainteresowania podmiotów działających na rynku kolejowym oraz szeregu zapytań o powtórkę warsztatu.

Warsztat adresowany jest do wykonawców prac związanych z modernizacją infrastruktury kolejowej w Polsce, którymi często są podmioty nie posiadające dotychczas doświadczenia w realizacji inwestycji kolejowych oraz zasad oddawania takich inwestycji do eksploatacji, a które są odpowiedzialne za zapewnienie zgodności podsystemu z wymaganiami zasadniczymi i spełnienie wszystkich wymogów przewidzianych prawem przed oddaniem podsystemu do eksploatacji i rozliczeniem inwestycji.

Ramowy program warsztatów przedstawia się następująco:

  1. Nowe Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych i pojazdów kolejowych;
  2. Dopuszczenie do eksploatacji zmodernizowanych linii kolejowych – obowiązki na etapie projektowania;
  3. Rola i zadania jednostek biorących udział w procesie oceny zgodności;
  4. Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego – informacje praktyczne.

Termin: 26 lutego 2015 r.

Miejsce: główna sala konferencyjna (12 piętro) w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego (Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa).

Godzina: 10.00-16.00.

Kontakt: Pani Marta Trzpil tel. 22-749-15-30

Aby wziąć udział w warsztatach należy wysłać zgłoszenie na adres utk@utk.gov.pl w terminie do 20 lutego 2015 r. podając temat warsztatu, imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanego podmiotu. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych udział każdego z uczestników zostanie potwierdzony e-mailem. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników w przypadku zgłoszenia kilku osób reprezentujących ten sam podmiot.

do góry