Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara pieniężna nałożona na zarządcę PKP PLK za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjnej dotyczącej usunięcia nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego na stacji Baby

06.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w wyniku wszczętego i przeprowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego, nałożył na zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) karę pieniężną za nieterminowe wykonanie decyzji Prezesa UTK dotyczącej usunięcia nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego na stacji Baby.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało na:

  • nieterminowym usunięciu nieprawidłowości w działaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, polegających na sprzecznym wskazywaniu sygnałów na semaforach w stacji Baby.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • wyegzekwowanie terminowego usuwania przez zarządcę stwierdzonych nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem ruchu,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego, dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym szczególnie zasad i celu natychmiastowego usuwania nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu.
do góry