Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP PLK S.A. przepisów w zakresie pracy Komisji Egzaminacyjnych

05.02.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów w zakresie pracy Komisji Egzaminacyjnych działających w PKP PLK S.A. Zakładzie Linii Kolejowych w Wałbrzychu.

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

 • przeprowadzeniu egzaminu kwalifikacyjnego  i egzaminu weryfikacyjnego, których zakres w części praktycznej był niezgodny z zakresem określonym w rozporządzeniu,
 • braku dat na złożonych wnioskach o przeprowadzenie egzaminu na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej oraz braku dat przyjęcia wniosku (brak identyfikowalności dokumentów),
 • braku potwierdzenia powiadomienia pracownika, co najmniej na 7 dni przed terminem egzaminu, o dopuszczeniu do egzaminu,
 • przeprowadzeniu przez Komisję Egzaminacyjną egzaminu praktycznego przed wyznaczonym  terminem egzaminu kwalifikacyjnego i weryfikacyjnego,
 • braku powiadomienia dyrektora właściwego oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu,
 • niesporządzaniu protokołu z egzaminu praktycznego.                     

Naruszone przez zarządcę przepisy:

 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe zweryfikowanie ważności wszystkich dotychczas przeprowadzonych egzaminów, w celu zapewnienia posiadania przez pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, odpowiednich i wymaganych prawem kwalifikacji.

Cel działań:

 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z zatrudnianiem pracowników mogących nie spełniać wymagań kwalifikacyjnych,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry