Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie dla osób fizycznych i prawnych składających do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wnioski o wydanie licencji maszynisty.

30.01.2015

Kierując się potrzebą usprawnienia procesu wydawania licencji maszynisty Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na spotkanie:

  • wnioskodawców indywidualnych zamierzających w najbliższym czasie złożyć wnioski o wydanie licencji maszynisty;
  • przedstawicieli podmiotów (przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej, ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów) składających do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wnioski w imieniu osób ubiegających się o wydanie licencji maszynisty.

Tematyka spotkania dotyczy zagadnień związanych z wydawaniem przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego licencji maszynisty.

Termin spotkania: 09 lutego 2015 r.

Planowany czas trwania spotkania: 11.00 - 13.00

Miejsce: główna sala konferencyjna (12 piętro) w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego (Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa).

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wysłać zgłoszenie na adres justyna.gago@utk.gov.pl w terminie do 05 lutego 2015 r. podając imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanego podmiotu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych udział każdego z uczestników zostanie potwierdzony e-mailem. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników w przypadku dużej liczby zgłoszeń. 

do góry