Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara pieniężna nałożona na PKP PLK za niezgłoszenie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych incydentu na linii kolejowej nr 62 Tunel - Sosnowiec Główny

27.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku wszczętego i przeprowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego, nałożył na zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) karę pieniężną za niezgłoszenie w wyznaczonym terminie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych informacji o incydencie, który miał miejsce 17 kwietnia 2014 r. na linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny na szlaku Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Sosnowiec Kazimierz.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało na:

  • Niezgłoszeniu, przez PKP PLK, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych incydentu  polegającego na wyłupaniu 20 cm główki szyny i zatrzymaniu się tuż przed przeszkodą pociągu przewoźnika kolejowego CTL Logistics sp. z o.o.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych.

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego, dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym w szczególności w zakresie zasad i celu zgłaszania zdarzeń kolejowych Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.
do góry