Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nadzoruje pracę komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego – nieprawidłowości w Trawipol – AZ sp. z o.o.

27.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczących pracy komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, stwierdził naruszenie przez spółkę Trawipol – AZ sp. z o.o. przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę polegało m.in. na:

  • przeprowadzeniu części praktycznej egzaminu weryfikacyjnego (na stanowisko zwrotniczy), w lokalizacji bocznicy w której nie było możliwości sprawdzenia pełnego zakresu wiedzy i umiejętności kandydata, wynikającego z załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra, 
  • przeprowadzeniu egzaminu weryfikacyjnego (części praktycznej na stanowisko zwrotniczy), który nie obejmował pełnego zakresu, wynikającego z ww. załącznika rozporządzenia,
  • braku określenia miejsca, w którym przeprowadzono zajęcia próbne dla kandydata oraz brak opiekuna zajęć.

Naruszone przez przedsiębiorcę przepisy:

  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra,
  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
  • Prezes UTK nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe zweryfikowanie ważności wszystkich dotychczas przeprowadzonych egzaminów, w celu zapewnienia posiadania przez pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, odpowiednich i wymaganych prawem kwalifikacji.

Cel działań:

  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z zatrudnianiem pracowników mogących nie spełniać wymagań kwalifikacyjnych,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry