Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego infrastruktury kolejowej na stacji Gryfino na linii kolejowej 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny

23.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w ramach realizowanych czynności nadzorczych stwierdził szereg naruszeń przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie (PKP PLK) w zakresie stanu technicznego i procesu utrzymania infrastruktury kolejowej. Kontrolę przeprowadzono na stacji Gryfino na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na braku właściwego poziomu utrzymania infrastruktury co doprowadziło do:

 • biologicznego i mechanicznego zużycia podrozjazdnic drewnianych i pojedynczych podkładów,
 • występowania luźnych wkrętów lub ich braku,
 • zużycia bocznego i wyszczerbienia iglic w półzwrotnicach,
 • zanieczyszczenia torów roślinnością,
 • konieczności wprowadzenia stałego ograniczenia prędkości jazdy pociągów do 20 km/h z uwagi na zły stan techniczny toru.

Naruszone przez zarządcę przepisy prawa:

 • ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy infrastruktury:

- „Id-4 (D-6) o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów”,
- „Id-1(D-1) warunki techniczne utrzymania nawierzchni liniach kolejowych”.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK  nakazał  zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • eliminacja nieuzasadnionych ograniczeń prędkości prowadzenia ruchu, spowodowanych niewłaściwym poziomem utrzymania infrastruktury przez zarządcę,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry