Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara pieniężna dla przewoźnika za zwłokę w wykonaniu decyzji administracyjnej wyłączającej pojazd kolejowy z eksploatacji

22.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, nałożył na PKP Intercity S.A. karę pieniężną za zwłokę w wykonaniu decyzji administracyjnej dotyczącej natychmiastowego wyłączenia pojazdu kolejowego z eksploatacji. Wysokość kary pieniężnej wyniosła równowartość 800 euro za każdy dzień zwłoki.

Niewykonana w terminie decyzja dotyczyła wyłączenia z eksploatacji wagonu, w związku ze stwierdzonym zagrożeniem bezpieczeństwa pasażerów, tj. eksploatacji przez przewoźnika pojazdu z niesprawnym systemem blokowania drzwi bocznych, a co za tym idzie możliwością przypadkowego otwarcia drzwi w czasie jazdy pociągu. Decyzja Prezesa UTK podlegała natychmiastowej wykonalności.

Prezes UTK ustalając wysokość kary pieniężnej, uwzględnił zakres naruszenia przepisów przez przewoźnika, jego dotychczasową działalność oraz możliwości finansowe.

do góry