Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nadzoruje prace komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego – nieprawidłowości zarządcy infrastruktury PKP PLK S.A.

16.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), podczas dokonanych czynności kontrolnych dotyczących prac komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu (PKP PLK), przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało m.in. na:

 • przeprowadzeniu egzaminu kwalifikacyjnego i egzaminu weryfikacyjnego, których zakres w części praktycznej był niezgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra,
 • przeprowadzeniu przez komisję egzaminacyjną części praktycznej egzaminu przed wyznaczonym terminem egzaminu kwalifikacyjnego i weryfikacyjnego,
 • braku powiadomienia dyrektora właściwego oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu,
 • niesporządzaniu protokołu z egzaminu praktycznego,
 • brakach formalnych w procesie prac komisji egzaminacyjnych.     

Naruszone przez zarządcę przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra,
 • przepisy i dokumenty wewnętrzne PKP PLK: SMS (Safety Management System - System Zarządzania Bezpieczeństwem).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe zweryfikowanie ważności wszystkich przeprowadzonych egzaminów, w celu zapewnienia posiadania przez pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego odpowiednich, wymaganych prawem kwalifikacji.
 • Prezes UTK nakazał zarządcy podjęcie odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym SMS, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z zatrudnianiem pracowników mogących nie spełniać wymagań kwalifikacyjnych,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry