Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na linii nr 49 Śniadowo – Łomża w zakresie utrzymania nawierzchni kolejowej - Prezes UTK nakazał usunięcie naruszeń przepisów z zakresu kolejnictwa

15.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, na linii kolejowej nr 49 Śniadowo - Łomża.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury kolejowej polegało na niewykonaniu zaleceń zawartych w protokole inspektora diagnosty zarządcy, sporządzonym w marcu 2014 roku, zalecającym usunięcie nieprawidłowości w zakresie:

 • poszerzenia szerokości toru (zbliżających się do granicznych dopuszczalnych),
 • zwiększonego gradientu szerokości toru,
 • spróchniałych lub uszkodzonych podkładów drewnianych toru,
 • nieprawidłowego przytwierdzenia szyn do podkładów.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 •  ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy - Id-1 (D-1) Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.

W wyniku działań Prezes UTK:

 • nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka, związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działania:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry