Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał usunięcie nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym kat. „C” (szlak Tarnów – Wola Rzędzińska, linia kolejowa nr 91 Kraków – Medyka)

14.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, stwierdził naruszenie przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii „C” (km 82,722, szlak Tarnów – Wola Rzędzińska, linia kolejowa nr 91 Kraków – Medyka).

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

  • eksploatowaniu nawierzchni kolejowej na przejeździe, przy braku zapewnienia jej stabilności i trwałości konstrukcji, co zostało spowodowane uszkodzeniami płyt przejazdowych typu CBP, brakiem skosów środkowych płyt skrajnych, wadami powierzchniowymi główek szyn w postaci ubytków i wżerów,
  • eksploatowaniu drogi kolejowej na przejeździe bez zapewnienia właściwego utrzymania przez zarządcę nawierzchni, w stanie zapewniającym pełną sprawność toru kolejowego.

Naruszone przez zarządcę przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • przepisy wewnętrzne zarządcy „Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id – 1”.

Wyniki działań:

  • nakaz usunięcia stwierdzonych naruszeń, w celu spełnienia przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów, w terminie do 31 grudnia 2015 roku,
  • nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Cel działań:

  • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania przez PKP PLK infrastruktury kolejowej, w tym w szczególności na przejazdach kolejowo-drogowych,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na przejazdach.
do góry