Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana formy dokumentów składanych w ramach postępowań w obszarze bezpieczeństwa

12.01.2015

1 stycznia 2015 r. w Urzędzie Transportu Kolejowego (UTK) został uruchomiony elektroniczny obieg dokumentów, obejmujący wybrane kategorie spraw znajdujących się w zakresie kompetencji Prezesa UTK. Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją ma na celu zwiększenie efektywności realizowanych spraw oraz zapewnienie transparentności prowadzonych postępowań.

Dla zapewnienia możliwości prowadzenia postępowań w trybie elektronicznym niezbędne jest, aby wszelkie dokumenty składane przez wnioskodawcę w formie papierowej opracowane były w sposób umożliwiający ich późniejsze elektroniczne procedowanie i włączenie do obiegu elektronicznego.

W szczególności dokumenty o znacznej objętości składane wraz z wnioskiem nie powinny być oprawione w sposób trwały (oprawy zgrzewne czy zszywane). Preferowane jest, aby składane dokumenty były bindowane lub oprawione w grzbiety wsuwane (zaciskowe), tak by możliwe było zdjęcie oprawy celem poddania dokumentu digitalizacji.

Wymagania te dotyczą w szczególności następujących rodzajów dokumentów:

  • Przepisy wewnętrzne
  • Regulacje wewnętrzne
  • Księgi systemów zarządzania bezpieczeństwem
  • Księgi systemów zarządzania utrzymaniem
  • Dokumentacje systemu utrzymania

Niezależnie od trybu papierowego składania wniosków, możliwe jest również ich składanie w formie elektronicznej za pośrednictwem profilu zaufanego w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

do góry