Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nałożył kary pieniężne na PKP PLK i PKP Intercity za niezgłoszenie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych incydentu

12.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w wyniku przeprowadzonych z urzędu postępowań administracyjnych, nałożył na zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) oraz przewoźnika kolejowego PKP Intercity S.A. kary pieniężne.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury i przewoźnika kolejowego polegało na:

  • niezgłoszeniu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) incydentu, mającego miejsce 4 października 2013 r. na stacji Żyrardów, polegającego na rozerwaniu pociągu pasażerskiego – zerwaniu sprzęgu śrubowego ostatniego wagonu składu pociągu, które bezpośrednio zagrażało bezpieczeństwu pasażerów i ruchu kolejowego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Przeprowadzono:

  • kontrolę przewoźnika i zarządcy infrastruktury,
  • wszczęte z urzędu, postępowania administracyjne.

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym bezpieczeństwa pasażerów,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego, dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym w szczególności w zakresie zasad i celu zgłaszania zdarzeń kolejowych (PKBWK).
do góry