Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez PKP PLK przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego na stacji Toruń Główny

09.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na stacji Toruń Główny.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało na:

 • niewykonaniu wymiany uszkodzonych elementów infrastruktury, w tym podkładów,  szyn, podrozjazdnic i części rozjazdowych,
 • przekroczeniu parametrów i nieusunięciu nieprawidłowości w zakresie szerokości w punktach pomiarowych rozjazdów,
 • braku realizacji zaleceń po badaniach technicznych rozjazdów,
 • niewykonywaniu wymaganej liczby obchodów,
 • niedokonaniu w wymaganym terminie legalizacji przekaźników w okręgu nastawczym „TrA”,
 • nieusuwaniu i nieniszczeniu roślinności na szerokości pryzm podsypki i ław torowiska.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy infrastruktury, w tym:
  • (Id-1) warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
  • (Id-4) instrukcji o utrzymaniu rozjazdów,
  • (Id-7) instrukcji o dozorowaniu linii,
  • (Ie-12) instrukcji konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działania:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry