Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Brak rejestracji pojazdu kolejowego - Prezes UTK wyłączył z eksploatacji lokomotywę licencjonowanego przewoźnika ZUE S.A.

05.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w związku z przeprowadzoną kontrolą przewoźnika oraz w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości i przeprowadzonego postępowania administracyjnego, wyłączył z eksploatacji pojazd przedsiębiorcy ZUE S.A. - lokomotywę typu SM42.

Naruszenie przepisów przez przewoźnika kolejowego polegało na:

  • braku rejestracji pojazdu w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR – National Vehicle Register),
  • braku posiadania dla pojazdu europejskiego numeru (EVN – European Vehicle Number).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Przeprowadzono:

  • kontrolę przewoźnika kolejowego,
  • wszczęte z urzędu, postępowanie administracyjne.

Termin usunięcia naruszeń:

  • decyzja Prezesa UTK podlegała natychmiastowej wykonalności;
  • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów i bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego.
do góry