Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK przypomina o zmianach w zakresie stosowania Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007, dotyczącego praw i obowiązków pasażerów

02.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) przypomina pasażerskim przewoźnikom kolejowym o zmianach w zakresie stosowania w Polsce przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r., dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 3 grudnia 2007 r.).

3 grudnia 2014 r. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1680), które rozszerzyło zakres stosowania przepisów ww. rozporządzenia w stosunku do połączeń krajowych oraz połączeń ze stacjami położonymi poza granicami Unii Europejskiej.

Szerzej o zmianach tutaj: http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/5346,Wazna-zmiana-przepisow-nowe-prawa-pasazerow-od-3-grudnia-br.html .

Prezes UTK w piśmie z 31 grudnia 2014 r., skierowanym do pasażerskich przewoźników kolejowych wykonujących ww. rodzaje połączeń, poinformował, że UTK przeprowadzi zintensyfikowane działania kontrolno-nadzorcze pod kątem poprawności realizacji przepisów ww. rozporządzenia unijnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawo pasażera do informacji (wynikające z art. 8 rozporządzenia 1371/2007). Prezes UTK poinformował również, że w przypadku wystąpienia uzasadnionych przesłanek, wszczynane będą z urzędu postępowania administracyjne ws. naruszenia przepisów tego Rozporządzenia.

do góry