Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w czasie prowadzenia robót modernizacyjnych, wykonywanych na liniach nr 137 Katowice – Legnica i nr 131 Chorzów Batory - Tczew

29.12.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa ruchu kolejowego w czasie prowadzenia robót modernizacyjnych na liniach nr 137 Katowice – Legnica - odcinek Chorzów Batory – Gliwice i nr 131 Chorzów Batory – Tczew - odcinek Radzionków – Tarnowskie Góry.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało m.in. na:

  • braku właściwego nadzoru zarządcy PKP PLK nad wykonawcami w zakresie:

- terminowego usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbiorów technicznych wykonywanych robót,
- dopuszczenia do wykonywania robót modernizacyjnych pracowników wykonawców robót, dla których zarządca nie posiadał stosownych oświadczeń dotyczących ważności ich badań lekarskich,
- dopuszczenia do wykonywania robót modernizacyjnych pracowników wykonawców robót, którzy nie posiadali stosownych upoważnień do wstępu i przebywania na terenie kolejowym,
- dopuszczenia do wykonywania robót modernizacyjnych pracowników wykonawców robót, którzy nie posiadali przeszkolenia i zapoznania z zagrożeniami dla bezpieczeństwa oraz zdrowia,
- dopuszczenia do wykonywania robót modernizacyjnych pracowników wykonawców robót, którzy nie posiadali wpisu autoryzacji w wydanym dokumencie.

Naruszone przez zarządcę przepisy:

  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra,
  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa,
  • przepisy i dokumenty wewnętrzne PKP PLK:

- Instrukcja Ibh-104 o zasadach bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP PLK,
- SMS (Safety Management System - System Zarządzania Bezpieczeństwem).

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
  • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym SMS, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i bezpieczeństwa pracowników podczas prowadzonych prac modernizacyjnych infrastruktury;
  • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządców.
do góry