Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w zakresie spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na linii nr 36 Ostrołęka-Śniadowo

23.12.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 36 Ostrołęka-Śniadowo.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało:

  • na niewykonaniu zaleceń zawartych w protokole diagnosty sporządzonym w maju 2014 r. zalecającym usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości tj.:

- ponadnormatywnego zwężenia szerokości torów w obrębach przejazdów kolejowych w km 3,607 do 3,611, 7,215 do 7,219 i 8,270 do km 8,277;
- uszkodzonych, spróchniałych podkładów drewnianych na odcinku toru od km 0,811 do km 18,828;
- pękniętych lub uszkodzonych podkładów strunobetonowych na odcinku toru od km 18,828 do km 28,000;
- nieprawidłowości w przytwierdzeniu szyn do podkładów.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • przepisy wewnętrzne zarządcy (Id-1) warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
  • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działania:

  • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry