Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nałożył na PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. karę pieniężną za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych

18.12.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, stwierdził naruszenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przepisów dotyczących obowiązków podczas realizacji procesu przewozowego oraz nałożył karę pieniężną za naruszenie przepisów.

Naruszenie przepisów polegało na:

  • niewyznaczeniu od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w  Oddziale Elektrownia Opole.

Naruszone przez przewoźnika kolejowego przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nałożył na uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych karę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych,
  • stosownie do art. 107 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu koleją towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 10 000 zł za każde naruszenie przepisu.

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym podczas realizacji procesu przewozu towarów niebezpiecznych.
do góry