Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa ruchu kolejowego na stacji Opole Główne

17.12.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK), przepisów w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa ruchu kolejowego na stacji Opole Główne.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało m.in. na:

 • braku tarczy ostrzegawczej przed semaforem „S”,
 • braku w planach schematycznych dołączonych do regulaminu technicznego stacji Opole Główne Towarowa, na nastawni dysponującej „OT”, zmian wynikających z remontu semaforów, tj. wymiany sygnalizatorów trzykomorowych na sygnalizatory czterokomorowe,
 • braku w wyciągu z regulaminu technicznego stacji Opole Główne, na nastawni wykonawczej „OT-6”, planów schematycznych i tablicy zależności.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
 • przepisy wewnętrzne PKP PLK:
  • Instrukcja Ie-1 o sygnalizacji,
  • Instrukcja Ir-3 o sporządzaniu regulaminów technicznych.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry