Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieuzasadnione i długotrwałe prowadzenie ruchu w oparciu o sygnały zastępcze na linii kolejowej nr 402 Koszalin – Goleniów

15.12.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, stwierdził naruszenie przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 402 Koszalin-Goleniów.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

 • niepodejmowaniu działań naprawczych, których celem powinna być odbudowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej, w związku z uszkodzeniem półsamoczynnej blokady liniowej, spowodowanym brakiem utrzymania wymaganych parametrów elektrycznych poszczególnych przewodów napowietrznej linii telekomunikacyjnej,
 • prowadzeniu ruchu pociągów na szlakach wyposażonych w urządzenia blokady liniowej bez zastosowania tych urządzeń, powodujące konieczność długotrwałego stosowania sygnałów zastępczych „Sz” dla semaforów wyjazdowych H i G na szlaku Trzebiatów – Gryfice linii kolejowej nr 402 Koszalin – Goleniów na nastawni dysponującej „Tb” (stacja Trzebiatów).

Naruszone przez zarządcę przepisy prawa:

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
 • Instrukcji o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym” Ie-5 (E-11).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych naruszeń, w celu spełnienia przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów, w terminie do 31 sierpnia 2015 roku,
 • Prezes UTK nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Cel działań:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • eliminacja przypadków nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania sygnałów zastępczych,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.

Wybrane artykuły dot. sygnalizacji zastępczej:

04.11.2014 - Nadzór Prezesa UTK w zakresie nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania sygnałów zastępczych – decyzja administracyjna dotycząca nieprawidłowości na linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny  

22.10.2014 - Prezes UTK stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego podczas prac modernizacyjnych na stacji Żurawica na linii kolejowej nr 91

08.09.2014 - Prezes UTK prowadzi działania kontrolne dotyczące eliminacji nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania sygnałów zastępczych – decyzja administracyjna w zakresie nieprawidłowości na linii kolejowej 864

04.09.2014 - Decyzja Prezesa UTK w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii nr 141 Katowice – Gliwice, dotycząca nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania przez zarządcę sygnałów zastępczych

02.09.2014 - Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie nieuzasadnionego i długotrwałego prowadzenia ruchu w oparciu o sygnały zastępcze na stacji Trzebiatów na linii kolejowej 402 Koszalin-Goleniów

19.08.2014 - Naruszenie przez PKP PLK S.A. przepisów dotyczących nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania sygnałów zastępczych do prowadzenia ruchu kolejowego na linii nr 9

21.07.2014 - Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański - Gdańsk Port Północny

27.05.2014 - Prezes UTK stwierdził naruszenie przez PKP PLK S.A. przepisów w zakresie nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania „sygnałów zastępczych” na linii kolejowej nr 171

14.05.2014 - Prezes UTK nakazał PKP PLK S.A. usunięcie nieprawidłowości na linii kolejowej 273 w zakresie nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania „sygnałów zastępczych”

25.04.2014 - Nadzór Prezesa UTK w zakresie nieuzasadnionego stosowania „sygnałów zastępczych” - nieprawidłowości na linii kolejowej nr 201

04.04.2014 - Nieuzasadnione stosowanie „sygnałów zastępczych” na linii nr 301 przez zarządcę Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe Sp. z o.o. – decyzja Prezesa UTK w zakresie terminowego usunięcia nieprawidłowości

17.03.2014 - Decyzja Prezesa UTK w zakresie nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania „sygnałów zastępczych” na liniach kolejowych nr 171 i 657

12.12.2013 - Decyzja Prezesa UTK w zakresie terminowego usunięcia nieprawidłowości na linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie

28.11.2013 - Działania Prezesa UTK w zakresie eliminacji nieprawidłowości polegających na nieuzasadnionym stosowaniu „sygnałów zastępczych” na liniach kolejowych nr 9 i 276

14.11.2013 - Działania Prezesa UTK w zakresie wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania „sygnałów zastępczych”. Nieprawidłowości na linii nr 204 Malbork - Braniewo

25.06.2013 - PREZES UTK STWIERDZIŁ NARUSZENIE PRZEZ PKP PLK S.A. PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NA STACJI RADZIWIŁŁÓW MAZOWIECKI

18.06.2013 - DECYZJA PREZESA UTK WPROWADZAJĄCA OGRANICZENIA EKSPLOATACYJNE NA STACJI RADZIWIŁŁÓW MAZOWIECKI 

do góry