Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

17.09.2010

Zawieszenie licencji Nr WPR/147/2007 na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy i licencji Nr UPT/148/2007 na udostępnianie pojazdów trakcyjnych / świadczenie usług trakcyjnych udzielonej Loreco Sp. z o.o.

Urząd Transportu Kolejowego informuje, że do dnia 10 września 2010 r. zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie zawieszenia licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych rzeczy i na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych / świadczeniu usług trakcyjnych, udzielonej Loreco Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w przedmiotowej sprawie stwierdzono nie podjęcie przez w/w przewoźnika kolejowego licencjonowanej działalności
w ustawowym terminie i decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego:

  • Nr TRM/901/20/10 z dnia 10 września 2010 r. zawieszono licencję WPR/147/2007 na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy, udzieloną dnia 23 kwietnia 2007 r.
  • Nr TRM/902/20/10 z dnia 10 września 2010 r. zawieszono licencję UPT/148/2007 na świadczenie usług trakcyjnych, udzieloną dnia 23 kwietnia 2007 r.
do góry