Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SOKiK oddalił odwołanie spółki Arriva RP sp. z o.o.

09.12.2014

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVIII Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 4 grudnia 2014 r. oddalił odwołanie Arriva RP sp. z o.o. od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 31 grudnia 2012 r. Nr DRRK-WR-910-110/2012,  ustalającej warunki udostępnienia infrastruktury kolejowej pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A(PKP PLK) a Arriva RP sp. z o.o. na rozkład jazdy pociągów 2012/2013;

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, iż wprowadzone przez Prezesa UTK rozwiązania odnoszące się do rozliczeń, w tym kar umownych pomiędzy PKP PLK a Arriva RP sp. z o.o. są prawidłowe i odpowiadają prawu. Zarzuty podnoszone w tym zakresie przez Arriva RP sp. z o.o. są nieuzasadnione, bowiem w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Arriva RP sp. z o.o. dotyczących dochodzenia roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

Wyrok nie jest prawomocny

Sprawa prowadzona pod sygn. akt XVII AmK 4/13

do góry