Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SOKiK oddalił odwołanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

09.12.2014

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVIII Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 4 grudnia 2014 r. oddalił odwołanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (PKP PLK) od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) z dnia 31 grudnia 2012 r. Nr DRRK-WR-910-110/2012  ustalającej warunki udostępnienia infrastruktury kolejowej pomiędzy PKP PLK a Arriva RP sp. z o.o.  na rozkład jazdy pociągów 2012/2013.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, iż Prezes UTK na podstawie art. 29 ust. 1i ustawy o transporcie kolejowym, oraz przepisów wykonawczych do ustawy, jest uprawniony do wydania decyzji w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej, która zastępuje umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej. W przedmiotowej decyzji Prezes UTK, może - działając w ramach uznania administracyjnego - określić kompleksowe warunki współpracy pomiędzy przewoźnikiem kolejowym a zarządcą infrastruktury w celu zapewnienia przewoźnikom prawa do korzystania z przydzielonych w rozkładzie jazdy tras pociągów, a co za tym idzie zagwarantowania równowagi rynku usług kolejowych.

Wyrok nie jest prawomocny

Sprawa prowadzona pod sygn. akt XVII AmK 3/13

do góry