Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK ogranicza eksploatację pojazdów kolejowych przewoźników PKP Intercity i Koleje Wielkopolskie, niezapewniających bezpieczeństwa i komfortu przewozu

09.12.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), prowadzi na terenie całego kraju działania kontrolne w zakresie przygotowania przewoźników i zarządców infrastruktury do realizacji przewozów w okresie zimowym. Jednym z elementów działań jest weryfikacja stanu technicznego taboru kolejowego, w tym zarówno pod względem zapewnienia bezpieczeństwa, ale również komfortu podróżowania, w tym zapewnienia odpowiedniej temperatury w pojazdach. W wyniku zeszłotygodniowych działań, Prezes UTK wyłączył lub ograniczył eksploatację pojazdów kolejowych przewoźników PKP Intercity S.A. oraz Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Przeprowadzono:

  • kontrole taboru przewoźników kolejowych w zakresie bezpieczeństwa i jakości usług,
  • wszczęte z urzędu, postępowania administracyjne.

Naruszenie przepisów przez przewoźników kolejowych polegało na:

  • utrzymywaniu pojazdów niezgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania.

Termin usunięcia naruszeń:

  • Decyzje Prezesa UTK podlegały natychmiastowej wykonalności. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

  • zapewnienie komfortu podróżowania pasażerów transportem kolejowym,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych,
  • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych.

Inne działania powiązane:

do góry