Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przez PKP PLK S.A. procesu utrzymaniowego i diagnostycznego elektrycznych napędów zwrotnicowych typu EEA-5 na stacjach Poznań Główny i Swarzędz

08.12.2014

Realizując czynności kontrolne na stacjach Poznań Główny i Swarzędz, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury - PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (PKP PLK) w zakresie stanu technicznego i utrzymania elektrycznych napędów zwrotnicowych typu EEA-5.
Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:
·         eksploatowaniu elektrycznych napędów zwrotnicowych z występującymi luzami na suwakach kontrolnych wewnętrznych napędów, kontrolujących położenie iglic zwrotnic w rozjazdach,
·         eksploatowaniu elektrycznych napędów zwrotnicowych z uszkodzonymi uszczelkami obejmującymi pokrywy zamykające te napędy,
·         niewykonywaniu pomiarów sił rozprucia w elektrycznych napędach zwrotnicowych, w ustalonych przez producenta terminach wskazanych w dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR),
- braku odnotowywania przez zarządcę wartości pomiaru sił rozprucia elektrycznych napędów zwrotnicowych.
 Naruszone przez zarządcę przepisy prawa:
·         ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
·         przepisy wewnętrzne zarządcy infrastruktury dotyczące konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-12, w tym w zakresie utrzymania elektrycznych napędów zwrotnicowych typu EEA-5 oraz ustalone przez producenta czasookresy wykonywania zabiegów konserwacyjno – utrzymaniowych i pomiarów diagnostycznych w dokumentacji techniczno - ruchowej.

Wyniki działań:
·         Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
·         Prezes UTK nakazał dokonanie analizy możliwości występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach/obszarach działalności zarządcy oraz w przypadku ich występowania - natychmiastowe usunięcie;
·         Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:
ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK, w tym napędów zwrotnicowych stanowiących kluczowy element bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry