Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztat dla wykonawców inwestycji kolejowych

01.12.2014

Kierując się potrzebą zapewnienia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wsparcia dla wykonawców inwestycji kolejowych w podsystemach:

  • Infrastruktura,
  • Energia
  • Sterowanie – urządzenia przytorowe

oraz mając na uwadze fakt, że znaczna część projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury kolejowej w Polsce jest współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje wykonawców modernizacji linii kolejowych o warsztatach z zakresu zasad oddawania do eksploatacji inwestycji kolejowych.

Warsztaty są adresowane do wykonawców prac związanych z modernizacją infrastruktury kolejowej w Polsce, którymi często są podmioty nie posiadające dotychczas doświadczenia w realizacji inwestycji kolejowych oraz zasad oddawania takich inwestycji do eksploatacji, a które są odpowiedzialne za zapewnienie zgodności podsystemu z wymaganiami zasadniczymi i spełnienie wszystkich wymogów przewidzianych prawem przed oddaniem podsystemu do eksploatacji i rozliczeniem inwestycji.

Ramowy program warsztatów przedstawia się następująco:

  1. Nowe Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych i pojazdów kolejowych;
  2. Dopuszczenie do eksploatacji zmodernizowanych linii kolejowych – obowiązki na etapie projektowania;
  3. Rola i zadania jednostek biorących udział w procesie oceny zgodności;
  4. Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego – informacje praktyczne.

Termin: 12 grudnia 2014 r.

Miejsce: główna sala konferencyjna (12 piętro) w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego (Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa).

Godzina:9.00-16.30

Aby wziąć udział w warsztatach należy wysłać zgłoszenie na adres utk@utk.gov.pl w terminie do  9 grudnia 2014 r. podając temat warsztatu, imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanego podmiot. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych udział każdego z uczestników zostanie potwierdzony e-mailem. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników w przypadku zgłoszenia kilku osób z tego samego podmiotu. W przypadku dużego zainteresowania planowane jest powtórzenie warsztatu.

do góry