Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nałożył na PKP Cargo S.A. karę pieniężną za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

28.11.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, stwierdził naruszenie przez przewoźnika kolejowego PKP Cargo S.A. przepisów dotyczących obowiązków podczas realizacji procesu przewozu towarów niebezpiecznych oraz nałożył karę pieniężną za poszczególne naruszenia.

Naruszenie przepisów przez przewoźnika kolejowego polegało na:

  • sporządzaniu dokumentów przewozowych, w których nie są zawarte wszystkie wymagane informacje,
  • przewozie towaru niebezpiecznego środkami transportu, w cysternach niezaopatrzonych w wymagane i prawidłowe oznakowanie w zakresie nalepek ostrzegawczych.

Naruszone przez przewoźnika kolejowego przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Wyniki działań:

Prezes UTK nałożył na przewoźnika kolejowego karę pieniężną. Stosownie do art. 107 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu koleją towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 10 000 zł za każde naruszenie przepisu.

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym podczas realizacji procesu przewozu towarów niebezpiecznych.
do góry