Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Koalicja w walce z plagą kradzieży infrastruktury – relacja z konferencji „Bezpieczna infrastruktura, bezpieczne społeczeństwo”

28.11.2014

27 listopada 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Bezpieczna infrastruktura, bezpieczne społeczeństwo” zorganizowana przez Sygnatariuszy Memorandum, działających wraz z Policją na rzecz przeciwdziałania kradzieżom infrastruktury.

Konferencja poświęcona była  omówieniu wspólnych inicjatyw w celu poprawienia bezpieczeństwa w przypadku kradzieży i dewastacji infrastruktury w telekomunikacji, energetyce i kolei.

W czasie debaty interesujące materiały na ten temat przedstawiła Anna Kuźnia z Wydziału Profilaktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Z obserwacji Policji wynika, że zorganizowane grupy przestępcze, działające w pasie przygranicznym kradną na terenie jednego państwa, po czym upłynniają łup za granicą. W ten sposób minimalizują ryzyko wpadki. Musimy ograniczyć ten proceder, nasze wspólne działania z Policją pozwolą na skuteczną walkę z kradzieżami metali, zaznacza Marzena Śliz z UKE – przewodnicząca Sygnatariuszy Memorandum.

Bezpieczna infrastruktura to bezpieczne społeczeństwo

Codziennie dochodzi do kradzieży i dewastacji urządzeń, które odpowiadają za bezpieczeństwo ludzi. Tylko z tego powodu w ubiegłym roku opóźnionych było ponad 9 tysięcy pociągów. Ponad milion pasażerów i setki tysięcy ton towarów nie dotarły o czasie na miejsce. Złodzieje i wandale ryzykują swoim życiem i narażają na niebezpieczeństwo osoby postronne. Przez kradzieże i dewastacje infrastruktury, traci nie tylko zarządca infrastruktury, ale przede wszystkim społeczeństwo i gospodarka. Sygnatariusze Memorandum starają się wskazać te zagrożenia w możliwie szerokich kręgach zainteresowanych, jak też uczulić na to zjawisko społeczeństwo. Podczas IV Kongresu Kolejowego, który odbył się w październiku br. w Łodzi, Sygnatariusz Memorandum - Prezes UTK, Krzysztof Dyl wystąpił z referatem poświęconym tylko i wyłącznie tematyce przeciwdziałania kradzieżom i dewastacjom infrastruktury. Wystąpienie to spotkało się z żywym zainteresowaniem przedstawicieli branży transportu kolejowego.  

Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa uczestnicy wczorajszej konferencji zamierzają współpracować z lokalnymi organami ścigania. Najlepsze doświadczenia płyną ze Śląska, gdzie Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach powołała jednostkę specjalną, walczącą z kradzieżami infrastruktury.

Sygnatariusze Memorandum pracują nad projektem zmian legislacyjnych. Będzie on wprowadzał zmiany w handlu złomem. Osoby, które będą sprzedawać złom o wartości powyżej ustalonej kwoty, otrzymają zapłatę na wskazany rachunek bankowy. Dla Sygnatariuszy Memorandum ważna jest również współpraca z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (MSW), które koordynuje działania związane z projektem „Razem Bezpieczniej”. Stanowi on skuteczne narzędzie wspierające realizację ustawowych działań organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Działania Sygnatariuszy wpisują się w założenia naszego programu – podkreślił Mirosław Kumanek z Departamentu Porządku Publicznego MSW.

Współpraca ponad granicami

W trakcie konferencji został podpisany list intencyjny z SIPAM (der Sicherheitspartnerschaft gegen Metalldiebstahl - Partnerstwo zabezpieczenia przed kradzieżą metalu), organizacją zrzeszającą właścicieli infrastruktury i firmy handlu złomem w Niemczech i Austrii. Podjęta inicjatywa może zaowocować wspólnymi działaniami prewencyjnymi, co utrudni prace złodziejom, działającym w krajach Unii.

Możliwa będzie także współpraca z organami ścigania na terenie przygranicznym. W październiku wspólnie skontrolowano punkty skupu metali na terenie województwa lubuskiego. Podczas tej akcji o kryptonimie „Złom”, prowadzonej przez lubuską Policję, Straż Ochrony Kolei, Orange i Enea  skontrolowano ponad 170 punktów złomów.

W trakcie spotkania koledzy z Niemiec przedstawili bardzo interesującą i co ważniejsze niezwykle skuteczne metody przeciwdziałania kradzieżom kabli: oznakowanie tzw. sztucznym DNA. Metoda polega na oznakowaniu kabli niewidocznymi w świetle dziennym „stemplami”, których odczytanie możliwe jest jedynie przy zastosowaniu specjalnej lampy. ”Stemple” działają w dwojaki sposób: pozostają niewidoczne na rękach złodzieja przez 6 tygodni, umożliwiając organom ścigania identyfikację sprawcy, a także pomagają pracownikowi skupu metali w rozpoznaniu legalności pochodzenia materiału. Przekazane przez zachodnich sąsiadów doświadczenia stanowią cenny materiał do adaptacji w warunkach polskich.

Uczestnicy konferencji podczas końcowej dyskusji wskazali na wiele ważnych problemów, które rozwiązane mogą być jedynie w drodze współpracy instytucjonalnej; jednogłośnie zdecydowano o organizacji następnego spotkania wiosną przyszłego roku

Memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji elementów infrastruktury powołano z inicjatywy trzech regulatorów: Urzędu Transportu Kolejowego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Urzędu Regulacji Energetyki. Jest ono inicjatywą otwartą. W listopadzie list intencyjny o współpracy, podpisali również przedstawiciele firmy informatycznej z Krakowa – Comarch S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry