Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów pasażerskich w trzecim kwartale 2014 r.

27.11.2014

W III kwartale 2014 roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich kształtowała się na poziomie 89,97% (względem 92,78% w II kwartale 2014 roku). W analizowanym okresie licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 384,0 tys. pociągów (o ok. 13 tys. więcej niż w II kwartale 2014 roku). Średni czas opóźnień pociągów na przybyciu z włączeniem opóźnień do 5 minut wyniósł 9 minut 39 sekund. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione na przybyciu do 5 minut – 63,2% (66,1 tysiąca) oraz opóźnione na przybyciu od 5 do 60 minut 35,0% (36,6tysiąca). Licencjonowani przewoźnicy kolejowi w III kwartale odwołali 653 pociągi.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wynikami dotyczącymi punktualności w przewozach pasażerskich za III kwartał 2014 roku. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce:

Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka kwartalna:

Punktualność przewozów pasażerskich w 2014 roku

 

do góry